Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 november 2018 heeft het lokale netwerk VVD Rijn, Vecht en Venen afscheid genomen van een aantal bestuursleden. Hans Groenewegen trad af als voorzitter, na dertien jaar bestuurlijk actief te zijn geweest binnen de partij. Daarnaast werd afscheid genomen van Stefan van Hameren (penningmeester) en Johan Buitenga (algemeen bestuurslid). De leden hebben Frank Masteling verkozen tot nieuwe voorzitter van het lokale netwerk.

Hans was actief in een aantal commissies binnen de VVD De Ronde Venen en later als voorzitter van dezelfde afdeling. De laatste tweeënhalf jaar was hij voorzitter van het lokale netwerk VVD Rijn, Vecht en Venen. Hans werd toegesproken door bestuurslid Frank Tuit en oud-bestuurslid Rick van Buuren en door de gehele ALV bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Hij geeft de voorzittershamer nu door aan Frank Masteling, die eerder fractievoorzitter en raadslid was voor de VVD Stichtse Vecht.

De openstaande vacatures voor penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid worden vervuld door respectievelijk Jacques van Buuren, Nico Vasseur en Tom Voûte.

Met hun aantreden bestaat het bestuur van de VVD Rijn, Vecht en Venen nu uit Frank Masteling (voorzitter), Hans Konings (vicevoorzitter), Nico Vasseur (secretaris), Jacques van Buuren (penningmeester), Judith de Boer (Opleiding en Talentmanagement), Frank Tuit (Communicatie en Campagne) en Tom Voûte (algemeen bestuurslid).