Tijdens de volgende ALV van het lokale netwerk VVD Rijn, Vecht & Venen dat zal plaatsvinden op 26/11/18 treden de volgende bestuursleden af:

  • Hans Groenewegen, voorzitter. Periodiek aftredend en stelt zich niet verkiesbaar.
  • Stefan van Hameren, penningmeester. Aftredend vanwege persoonlijke omstandigheden.
  • Johan Buitenga, algemeen bestuurslid. Aftredend vanwege persoonlijke omstandigheden.

Het overgebleven bestuur bestaat uit:

  • Hans Konings, vicevoorzitter / Woerden
  • Frank Tuit, communicatie & campagne / Woerden
  • Judith de Boer, opleiding & talentmanagement en secretaris a.i. / Stichtse Vecht

Het bestuur is op zoek naar enthousiaste leden die toe willen treden tot het bestuur en die zich verkiesbaar willen stellen (voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen bestuurslid) tijdens de ALV van 26/11/18.  Ten behoeve van de voorzittersvacature hebben zich reeds 2 kandidaten aangemeld uit Woerden en Stichtse Vecht. Met het aftreden van Hans Groenewegen zal er geen vertegenwoordiging meer zijn vanuit De Ronde Venen. Bij deze dan ook een specifieke oproep voor bestuurskandidaten uit De Ronde Venen.

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering van 26/11/18 per email met CV opgeven bij de voorzitter (ah.groenewegen@adsl-concept.nl). Uw CV zal worden gedeeld met de leden van ons netwerk zodat zij zich van tevoren kunnen inlezen.